!JES, het brugproject (scheiding)

08-08-2023

Begin

26-09-2023 om 15:30

Einde

26-09-2023 om 17:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Start dinsdag 26 sept; ouder & kind (8-12 jaar); Locatie Jeugdformaat

Het meemaken van een scheiding is voor iedereen in het gezin een ingrijpende gebeurtenis. Blijvend ouderschap, een goed contact tussen kind en ouders en het welzijn van de gezinsleden hebben de hoogste prioriteit. Door hiervoor zorg te dragen, kan een kind zich ondanks de scheiding zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en hun gescheiden ouders. De beide ouders en hun daarbij horende huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met behulp van beide ouders en de trainers.

Resultaat
De kinderen kunnen:

  • Ervaringen rondom de scheiding delen met anderen.
  • Hun gevoelens, zoals verdriet en loyaliteit, herkennen en ermee omgaan.
  • Opkomen voor hun eigen belangen en behoeften.
  • Omgaan met emoties en de veranderingen in de gezinssituatie.

De ouders hebben kennis over de gevolgen van een scheiding voor de ontwikkeling van kinderen:

  • Ze kunnen omgaan met gedragsverandering en opvoeding.
  • Ze begrijpen de loyaliteit van de kinderen voor beide ouders.
  • Ze zijn gericht op de communicatie met de kinderen.
  • Ze zijn toekomstgericht: trots op zichzelf, maar (h)erkennen ook valkuilen.

Werkwijze
Deze training bestaat uit zeven bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst voor de kinderen van 1,5 uur en drie bijeenkomsten voor de ouders van 2 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de deelnemers en de ouders.

Er wordt in de !JES training grotendeels gedragsmatig met de kinderen gewerkt. Daarnaast is de training gericht op het aanleren van vaardigheden die een goede communicatie bevorderen in de nieuwe situatie. Ook leren de kinderen dat meer kinderen dezelfde ervaringen kunnen hebben. Voor de ouders zijn er parallel groepsbijeenkomsten waarin zij voorlichting krijgen over de mogelijke invloeden van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. Zij krijgen ook handvatten om de scheiding zo goed mogelijk te helpen verwerken.

Doelgroep
Kinderen (8 - 12 jaar) en hun beide ouders die een scheiding hebben meegemaakt.

Aanmelden

CJG Rijswijk is onderdeel van de gemeente Rijswijk

 

 

 
Cookie-instellingen