Hoe wij omgaan met uw privacy

Beste inwoner, u wilt gebruik maken van de dienstverlening van het Sociaal Wijkteam en/of het Jeugdteam. Om deze dienstverlening goed uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens. Wij slaan de noodzakelijke gegevens op in ons systeem. Denk aan persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: Naam, adres, woonplaats en BSN. Gegevens over uw gezondheid slaan we alleen op als dat van belang is.

Afhankelijk van uw vraag zullen wij uw persoonsgegevens verwerken en delen we deze alleen indien dat nodig is. Wij zullen u altijd informeren over de reden waarom wij dat doen en het moment waarop wij dat doen.

Zo gaan wij op een zorgvuldige en transparante manier om met uw gegevens. Voor u is op die manier duidelijk wat er met uw gegevens gebeurd. Is iets niet duidelijk? Dan kunt u hier altijd naar vragen.

Samen met het Sociaal Wijkteam en/of het Jeugdteam wordt gekeken naar de beste ondersteuning die past bij uw vraag. Zo kan het zijn dat de medewerkers van het Sociaal Wijkteam en Jeugdteam zelf ondersteuning aan u/ uw kinderen gaan bieden, wij hebben het dan over begeleiding. Maar het kan ook zijn dat de medewerker u en/of uw kinderen op weg helpt naar een andere hulpaanbieder. Het Sociaal Wijkteam en Jeugdteam zullen altijd samen met u kijken naar de mogelijkheden die er zijn om tegemoet te komen aan uw hulpvraag.

Het kan voorkomen dat het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam samen overleggen om u op die manier een complete ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen u hier altijd van op de hoogte brengen. Voor de uitwisseling van uw gegevens is dan ook toestemming nodig

Als u vragen heeft over de bescherming van (uw) persoonsgegevens door de gemeente Rijswijk en u heeft het antwoord niet op de website kunnen vinden, mail de gemeente dan via het algemene contactformulier. Als uw vraag of klacht niet voldoende beantwoord is dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming per mail via fg@rijswijk.nl of telefonisch via 14070 (optie 4).

Diende u een klacht in bij de gemeente, maar bent u niet goed geholpen? En komt u er met de gemeente niet uit? Dan heeft u het recht om uw privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 

U kunt zich altijd direct wenden tot uw contactpersoon van het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam indien u inhoudelijke vragen heeft over uw dossier.

Uw gegevens worden bewaard op basis van een wettelijke bewaartermijn. Dit kan per situatie verschillen. Als gemeente borgen we de wettelijk bepaalde bewaartermijnen binnen onze systemen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u schriftelijk (aangetekend) of via DigiD een verzoek indienen op de website van de gemeente Rijswijk.
 

Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek laten we u weten of we aan uw verzoek kunnen voldoen of niet. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan kan het langer duren voor u bericht krijgt. Het kan maximaal 2 maanden langer duren. Of het langer duurt hoort u binnen 4 weken. 

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht op informatie: Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u of uw minderjarig kind worden verwerkt.
  • Het recht op bezwaar: Als u het oneens bent met de manier waarop de gemeente uw gegevens gebruikt kan u hiertegen bezwaar maken.
  • Het recht op inzage: als dit wilt kunt u inzage krijgen in  uw gegevens die worden verwerkt, of die van uw minderjarige kind.
  • Het recht op correctie: als u dit wilt passen wij een fout in uw gegevens aan.
  • Het recht om uw dossier geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen/ vernietigen. Dit kunnen we alleen doen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard hoeven worden.(recht van vergetelheid)
  • Het recht om uw eerder gegeven toestemming weer in te trekken (vanaf dat moment, niet met terugwerkende kracht).
  • Het recht op beperking van de verwerking van de gegevens: Als u vindt dat de gemeente te veel gegevens van u gebruikt kunt u ons vragen om minder gegevens  te gebruiken.

 

Wij zullen alleen gegevens delen met andere organisaties indien dit noodzakelijk is, wettelijk toegestaan is of wanneer u toestemming geeft. Dit is afhankelijk van de situatie. Indien uitwisseling van gegevens bij wet is geregeld, bijvoorbeeld in het kader van de Wmo2015, mogen wij gegevens zonder toestemming delen. In andere gevallen zullen wij u altijd om toestemming vragen.

Wanneer er een gevaarlijke situatie voor u zelf of anderen in uw omgeving ontstaat zijn wij soms genoodzaakt gegevens zonder toestemming te delen met derden.

Alleen de medewerker(s) die direct betrokken zijn bij uw vraag mogen uw gegevens inzien. Daarnaast heeft u zelf recht op inzage in uw dossier.
 

Wij willen u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag. Daarom is het belangrijk dat wij u en uw situatie goed kennen. Ook hier geldt weer, alleen de noodzakelijke gegevens zullen wij verwerken. Zonder deze noodzakelijke gegevens zijn wij niet goed in staat om dienstverlening op maat te leveren.

Welke gegevens we verwerken hangt af van de vraag die u stelt.

U kunt hierbij denken aan naam, adres, woonplaats. Maar het kan ook om informatie gaan over uw gezondheid, uw financiƫle situatie, uw werk of uw gezin. Enkel de noodzakelijke gegevens zullen wij verwerken. De medewerker zal u tijdens het gesprek hier meer over vertellen.

CJG Rijswijk is onderdeel van de gemeente Rijswijk

 

 

 
Cookie-instellingen