Jongerenhuisvesting in Rijswijk

Informatie en aanmelding

Een steuntje in de rug bij de stap naar een zelfstandig bestaan”

Jongerenhuisvesting Rijswijk biedt jongeren met een jeugdhulpachtergrond ondersteuning bij de stap naar zelfstandig wonen en leven.

 

Voor sommige jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot. Zij hebben hulp of ondersteuning nodig bij wonen, leren of werken. Jongerenhuisvesting Rijswijk biedt jongeren de kans om zich zelfstandig te ontwikkelen in hun eigen veilige omgeving en sociale netwerk. Hierdoor is er minder kans op schooluitval, jeugdwerkloosheid en overlast.

Jongerenhuisvesting Rijswijk zet lichte ambulante begeleiding in om een steuntje in de rug te bieden aan jongeren. Met deze begeleiding kan de jongere toewerken naar een zelfstandig bestaan.

Om in aanmerking te komen voor Jongerenhuisvesting Rijswijk moeten jongeren aan een aantal voorwaarden voldoen:

Om in aanmerking te komen voor Jongerenhuisvesting Rijswijk moeten jongeren aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Jongeren van 17.5 tot en met 23 jaar oud;
 • Jongeren kunnen niet thuis wonen vanwege problemen op meerdere leefgebieden zoals school, werk, financiën, sociaal netwerk en gezondheid;
 • Een dagbesteding hebben of aanvaarden van minimaal twintig uur per week in de vorm van werk, studie, stage of vrijwilligerswerk;
 • Jongeren moeten minimaal een stabiel inkomen hebben vanaf 800 euro om zelf de huur te kunnen betalen. En dit kunnen aantonen d.m.v. recente loonstrookjes, bankafschriften van de afgelopen 3 maanden.
 • Geen schulden hebben.
 • Gemotiveerd zijn om aan de toekomst te werken;
 • Geen criminele activiteiten, drugsproblematiek of acute psychiatrie;
 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Binding met Rijswijk hebben. Je woont en werkt bijvoorbeeld in Rijswijk of je zit hier op school en je familie woont hier ook.
 • Jongeren moeten voldoende woonvaardigheden hebben om zelfstandig te kunnen wonen, hieraan gekoppeld wordt ambulante begeleiding aangeboden om de zelfredzaamheid te vergroten;
 • De jongeren zijn verplicht om naast de ambulante begeleiding, budget coaching van het Financieel Servicepunt (FSP) te  accepteren.

Jongeren kunnen aangedragen worden via een begeleidende instantie.  

Jongeren zonder hulpverlening kunnen contact opnemen met het Jeugdteam 070 219 68 46 voor een vrijblijvend gesprek over ondersteuning op diverse leefgebieden.

In samenwerking met Rijswijk Wonen en Vidomes worden er voor jongerenhuisvesting Rijswijk woningen beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met  jeugdteam@rijswijk.nl

 

Eerste jongere eigen woning 

Een belangrijke mijlpaal in Rijswijk is bereikt. Met de inspanningen van vele partners heeft de eerste jongere haar woning vanuit het jongerenhuisvestingsproject een steuntje in de rug naar zelfstandigheid. Sinds kort kunnen jongeren die wonen met begeleiding nodig hebben ook in Rijswijk terecht. Ben jij zo een jongere en wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met jongerenhuisvesting@rijswijk.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woon jij in Rijswijk en ben je dakloos?

kijk 't filmje om te zien wat je kunt doen als je dakloos bent.

https://www.youtube.com/watch?v=D1W5u4cYgL8

 

 

CJG Rijswijk is onderdeel van de gemeente Rijswijk

 

 

 
Cookie-instellingen