Heeft u een klacht?

Klacht jeugdteam of Sociaal Wijkteam

Het Jeugdteam en het Sociaal wijkteam maken onderdeel uit van de gemeente Rijswijk. De klachtenprocedure verloopt dan ook via de gemeente. Heeft u een klacht? Dank kunt u die hier indienen.

Klacht Jeugdgezondheidzorg 

De jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau en jeugdarts) wrodt in Rijswijk geleverd door JGZ zuidholland west. Heeft u een klacht, dan kunt u deze hier indienen.

Klacht zorgaanbieder

Ontvangt u begeleiding van een zorgaanbieder en u heeft daar een klacht over?  Neemt u dan contact op met de organisatie waar uw zorgverlener werkzaam is.

CJG Rijswijk is onderdeel van de gemeente Rijswijk

 

 

 
Cookie-instellingen